Dla powierzchni od 2000 m2 w przypadku płyt o grubości 6 mm oraz 2500 m2 w przypadku płyt o grubości 3 mm oferujemy szeroką gamę modeli firmy Neolith przeznaczonych do wykorzystania w ramach projektów realizowanych na dużą skalę. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się nami.